fbpx

Audyt marketingowy

Po co przeprowadzamy audyt marketingowy?

Odpowiadając w skrócie - po to, aby sprawdzić czy strategia marketingowa Twojej firmy dobrze działa, czy odpowiada obecnym trendom i oczekiwaniom klientów. W marketingu, podobnie jak w biznesie należy być elastycznym, prowadzić stałe analizy i wprowadzać optymalizacje.

Jak często należy przeprowadzać audyt marketingowy?

Z naszego doświadczenia, jeżeli w Twojej firmie nie był przeprowadzany, to czas najwyższy go wdrożyć. Jeżeli Twoja firma jest już po audycie, to warto go przeprowadzić raz do roku, wtedy można go zestawić z wynikami finansowymi firmy i sprawdzić, czy biznes ma dobrą strategię marketingową i jak można ją poprawić. To pozwala na szybszy wzrost biznesu.

 

Audyt marketingowy

Zapytaj o ofertę

Co jest sprawdzane podczas audytu marketingowego?

Wszystko, co dotyczy promocji firmy. Od działań w social media, poprzez stronę internetową i reklamę zewnętrzną (outdoor). Celem audytu marketingowego jest poukładanie komunikacji marketingowej Twojej firmy, tak aby skupić się na tych strategiach, które przynoszą najlepsze rezultaty. Staramy się również odrzucić te sposoby komunikacji, które nie działają i nie wykazują potencjału. Wszystko po to, by nie tracić niepotrzebnie pieniędzy i zapewnić możliwie największy zwrot z inwestycji.

Dzisiejszy marketing polega na jak najlepszym dotarciu do klienta, znalezieniu takich rozwiązań i sposobu komunikacji by jak najlepiej do niego dotrzeć. Nie można w tych obszarach poruszać się po omacku. Bez rzeczowo przeprowadzonego audytu nie jesteśmy w stanie w jasny sposób określić, które działania marketingowe przynoszą rezultaty, a które powodują utratę czasu i gotówki. Audyt marketingowy buduje solidne fundamenty pod przyszłe działania marketingowe Twojej firmy. Jest to punkt wyjścia do rozwijania dalszej strategii. Chcemy nauczyć się z niego jak najwięcej, jest to klucz do przyszłego sukcesu.

Audyt marketingowy odpowiada, jakie są potrzeby Twoich klientów

Audyt marketingowy pozwala zrozumieć, czego oczekują od Ciebie Twoi odbiorcy i jak możesz sprostać ich oczekiwaniom. W dzisiejszym marketingu warto postawić klienta w centrum uwagi, to w końcu on podejmuje decyzje, czy wybierze Twój produkt, czy też zdecyduje się na ofertę konkurencji.

Przeprowadzenie audytu marketingowego to nie jest proste zadanie. Nasze doświadczenie pracy z wieloma firmami pozwala jednak szerzej spojrzeć na działanie marketingu w firmie szeroko. Takie kompleksowe, strategiczne podejście jest konieczne do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów. Przy audycie marketingowy nie skupiamy się tylko na działaniach wewnątrz firmy, patrzymy także na branżę, w której się znajduje, jej otoczenie biznesowe, konkurentów i wreszcie cały rynek. Pozwala nam to na obiektywną oceną sytuacji firmy i jej potencjału do wzrostu.

Przeprowadzanie audytu marketingowego

Jak wspomnieliśmy wcześniej - wieloletnie doświadczenie w marketingu i spojrzenie z zewnątrz pozwala nam na przeprowadzenie skutecznego audytu marketingowego. Złote zasady audytu, którymi się kierujemy:

- Wszechstronny
- Niezależny
- Przeprowadzany w określonych okresach czasowych (np. raz do roku)
- Systematyczny

Wyróżniamy wiele typów audytów marketingowych, które możemy przeprowadzić w Twojej firmie. Może się on skupiać na konkretnych obszarach np. audyt social media, audyt SEO, czy też ma się odnosić do szerszego obszaru całego marketingu. Szersze spojrzenie pozwala na odkrycie większego potencjału rozwoju w wielu obszarach. Należy pamiętać jednak, że wiąże się z większą ilością pracy.

Audyt strategii marketingowej - pozwala określić obecną wizję biznesu i cele, które Twoja firma chce osiągnąć. Oceniamy jak ta wizja pokrywa się ze strategią marketingową firmy. Badamy otoczenie marketingowe - pozycję Twojej firmy w branży i konkurencje wokół niej.

Upraszczając audyt marketingowy daje odpowiedź na to, czego oczekują Twoi klienci i proponuje strategię marketingową, która będzie spełniać ich potrzeby. Jeżeli chcesz wiedzieć jakiego rodzaju posty w social mediach najlepiej działają na Twoją sprzedaż, jakie rezultaty przynosi prowadzenie bloga firmowego i pozycjonowanie strony w Google to audyt marketingowy udzieli na takie pytania odpowiedzi.

Elementy skutecznego audytu marketingowego

Przykładowe elementy badane podczas szerokiego audytu marketingowego
- analiza SWOT
- analiza konkurencji
- badanie otoczenia rynkowego i marketingowego
- ambasadorzy marki
- narzędzia marketingowe
- targetowanie
- strategia marketingowa

Audyt SEO

- słowa kluczowe
- pozycjonowanie strony
- autorytet domeny

Audyt strony internetowej

- design strony internetowej
- szybkość strony
- UX

Audyt social media

- zaangażowanie użytkowników
- wizerunek

Audyt offline

- PR
- eventy
- prasa

Punktem wyjścia jest szeroki audyt marketingowy. Pozwala on określić ogólną ocenę sytuacji marketingowej w firmie i potencjał wzrostu. Później skupiamy się na poszczególnych elementach komunikacji marketingowej jak SEO, strona internetowa, social media i offline.

Przeprowadzenie audytu marketingowego jest konieczne do zrozumienia, jakie sposoby promocji są najlepsze dla Twojej firmy. W konsekwencji pozwala zmaksymalizować wykorzystanie budżetu marketingowego i zapewnić wzrost z inwestycji na reklamę.

Audyt marketingowy

Zapytaj o ofertę

Przewiń na górę