fbpx

SZKODY ŁOWIECKIE Z DRONA

ROLNICTWO PRECYZYJNE

dron

Szacowanie szkód łowieckich z drona

Jak to działa?

Najpierw określany jest obszar nalotu.

Dron agro

Następnie po przeprowadzonym nalocie zdjęcia są składane i generowana jest mapa z centymetrową dokładnością.

szkody łowieckie dron

Na wygenerowanej mapie zaznaczana jest powierzchnia szkód łowieckich, która jest następnie precyzyjnie obliczana.

 

Szkody łowieckie dron

Szacowanie szkód łowieckich z drona

Pola na których występują szkody łowieckie (lub inne szkody) fotografowane są z drona, następnie sporządzane są dokładne mapy wykonywane przez SKYMAKE. Stanowią bardzo dobry dowód na przedstawienie miejsc występowania szkód łowieckich oraz ich wielkości. Dzięki wykorzystaniu drona szybko możemy dokonać inwentaryzacji pól również w trudno dostępnych terenach. Wykonane ortofotomapy pól pozwalają precyzyjnie określić obszary występowania szkód, a co za tym idzie wysokość odszkodowania.

Nasza oferta składa się z:
- wykonania dokładnej ortofotomapy (z centymetrową dokładnością) obszaru, na którym występuje
- pomiaru powierzchni obszarów objętych szkodą
- raport z inwentaryzacji

Mapy mogą być przygotowane zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej.

Postępowanie przy stwierdzeniu szkód łowieckich

Do 3 dni od wystąpienia szkody łowieckiej należy pisemnie zawiadomić koło łowieckie

7 dni – tyle czasu ma koło łowieckie na dokonanie oględzin. Poszkodowany jest informowany o nich z dwudniowym wyprzedzeniem. Z przeprowadzanych czynności sporządzany jest protokół. Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik. Dodatkowo na żądanie jednej ze stron w oględzinach może uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej.
Ostatecznego szacowania dokonuje się dzień przed sprzątnięciem danej uprawy z pola. 7 dni przed zbiorem należy termin zbioru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół.

Jeżeli szkoda powstała bezpośrednio przed zebraniem bądź w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania

Jeżeli podpiszemy protokół z oględzin bez uwag, oznacza to jednoznacznie zgodę na wyliczone w nim odszkodowanie. Jeżeli nie odpowiada Ci sposób szacowania lub wysokość odszkodowania należy dopilnować aby taka informacja była zawarta w protokole!

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od sporządzenie protokołu ostatecznego szacowania szkody.

W przypadku wystąpienia sporu organem mediacyjnym jest urząd gminy. W przypadku nie doprowadzenia do ugody możliwe jest wystąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

Warto zapamiętać


1. Masz prawo do odszkodowania.
2. Stosuj się do procedur zgłaszania szkód i zgłaszania terminu zbioru na piśmie za potwierdzeniem odbioru.
3. Koło łowieckie wskazuje do wiadomości gminy i izby rolniczej właściwą osobę, do której należy zgłaszać szkodę łowiecką.
4. Warto zgłaszać każdą kolejną szkodę na tym samym polu, w pełnej procedurze.
5. Wnoś swoje uwagi do protokołu, załączaj swoją dokumentacje, w tym zdjęcia, ortofotomapy, nie pozwól by straty były szacowane na oko.
6. Żadaj kopii protokołu po każdym szacowaniu szkody – masz do tego prawo.

Zapraszamy do kontaktu, działamy na terenie całej Polski.

 

tel. 601 442 771
e-mail: info@skymake.pl

Do czego jeszcze możemy użyć drona?

Wiosna

- wczesna analiza gleb, uprawy, melioracji.

Lato

- analiza liczby roślin, ich wysokości, odstępów między roślinami
- szacowanie ilości biomasy
- zarządzanie irygacją (nawadnianiem)
- obserwowanie zróżnicowania wzrostu roślin
- monitorowanie potrzeb nawożenia azotem
- monitorowanie rozwoju roślin do doboru zabiegów

 Jesień

- przedżniwna obserwacja jednorodności roślin
- pożniwna analiza gleb, uprawy i topografii

Co daje nam obraz z drona? Przede wszystkim nową perspektywę, niedostępną do tej pory dla poziomu widzenia naszych oczu. Operator z kabiny ciągnika, czy to robiąc inspekcje wzrokowe widzi tylko wyrywek pola. Dużo ciężej tutaj o miarodajne porównanie, rejestracje czy też archiwizacje danych. W przypadku zdjęć z powietrza może analizować dane dla całego pola, lub przybliżyć i skupić się tylko na interesującym nas jego wycinku. Tak dużo łatwiej jest określić np. obszary na których jest problem z melioracją, chorobami grzybowymi czy też insektami. Inspekcja wzrokowa prowadzona jest zazwyczaj z granic pola, dron dotrze praktycznie wszędzie.

Jak widać spektrum zastosowań dla drona w precyzyjnym i nowoczesnym rolnictwie może być bardzo szerokie. Obserwacja z powietrza daje zupełnie inny pogląd.

SKYMAKE ma doświadczenie w lotach nad gospodarstwami o różnych areałach od kilkudziesięciu, do tych o powierzchni ponad 1000 hektarów.

 

Przewiń na górę