fbpx

Strategia marketingowa, która przynosi zyski

strategia marketingowa

Strategia marketingowa jest kluczowym elementem dla każdej firmy. Jest to przewodnik do większej sprzedaży, budowania rozpoznawalności marki. Tworzymy plan mówiący o wartościach firmy. Jak jest cel tych działań? Zwiększenie sprzedaży i zysków firmy. Jak widać, jest to zatem kluczowe zagadnienie dla biznesu. Do strategii marketingowej należy podchodzić zarówno w sposób kreatywny, jak i analityczny. Jest to szereg podejmowanych działań pozwalających osiągnąć wyznaczone cele.

Strategia marketingowa - etapy

1. Określenie misji firmy
2. Określenie celów firmy
3. Plan marketingowy
4. Wybór kanałów marketingowych

Materiały video spotykamy na każdym kroku. Może to być reklama w telewizji, na stronie internetowej firmy, na portalach takich jak YouTube, Facebook, czy instagram. Dlaczego ta forma promocji jest tak dobra? Ponieważ film przekazuje wiele informacji – ruchomy obraz w połączeniu z dźwiękiem jest ciekawszy i przyjemniejszy w odbiorze dla wielu potencjalnych klientów.

Misja firmy

Misja firmy określa kierunek działania, dużo łatwiej się rozwijać wiedząc, jaki jest cel istnienia firmy, kim są jej klienci i jakie ich problemy rozwiązujemy. Bez niej w dobie dużej konkurencji na rynku łatwo stracić azymut, pozostając w tyle. Najlepiej będzie pokazać to zagadnienie na przykładach.

Misja Amazon: Zostanie najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Budowa miejsca, gdzie ludzie mogą znaleźć i odkryć cokolwiek by chcieli tylko zakupić.

Misja google: Porządkowanie informacji z całego świata oraz udostępnianie ich do ogólnego użytku

Misja SKYMAKE: Reklama i marketing naszych klientów generujące dla nich możliwie największy zysk.

Dobrze, aby o misji firmy wiedzieli wszyscy jej pracownicy. Tak tworzy się jej kultura organizacyjna - coś, co wyróżnia Wasz biznes i czyni go unikalnym.

Cele firmy

Co odróżnia firmy, które osiągnęły sukces od pozostałych? Jasno postawione cele i nastawienie na ich osiąganie. Plan by mieć więcej klientów, a co za tym idzie większą sprzedaż nie jest wystarczający. Warto zainteresować się strategią stawiania celów SMART (to skrót od angielskiego: specific, measurable, achievable, relevant i time-based goals).

S jak Specific

Postaw sobie i firmie konkretne cele - “zdobądź w tym roku 300 nowych klientów, którzy przyniosą 2 000 000 zł” brzmi konkretniej niż “zwiększ przychody”. Skupienie na mierzalnych wyzwaniach czyni, że są większe szanse na ich zrealizowanie.

M jak Measurable

Biznes to liczby. Pamiętaj o tym - zapisuj je, analizuj, dąż do określonych wartości.

A jak Attainable

Warto pamiętać o naszym ulubionym powiedzeniu - “Sky is the limit” (stąd też wziął się pierwszy człon naszej nazwy - SKYMAKE), jednak warto, aby cele były osiągalne. Stawiaj zatem poprzeczkę wysoko - to jest jedyna szansa do dynamicznego rozwoju, ale jednocześnie pamiętaj aby Twoje cele były osiągalne.

R jak Relevant

Pamiętaj, aby cele były realistyczne. Zbadaj, jakie są trendy dla Twojej branży, szanse rozwoju, jaka jest konkurencja, czy na rynku nie ma recesji?

T jak Time-Based

Bez jasno określonych ram czasowych łatwo się zatracić. Ustalaj cele wieloletnie, roczne, miesięczne… Tak dużo łatwiej sprawdzić czy Twój biznes idzie w dobrym kierunku.

Okresowo sprawdzaj swoje cele, jeżeli jest taka potrzeba modyfikuj je, dziel na zestawy działań potrzebnych do ich osiągnięcia.

Plan marketingowy

Plan marketingowy obejmuje działania mówiące o tym, jaka ma być strategia marketingowa firmy. Zazwyczaj porusza następujące zagadnienia:

- Jaka jest Twoja obecna sytuacja marketingowa?
- Jakie są cele Twojego biznesu, jeśli chodzi o marketing i reklamę?
- Określenie ram czasowych w jakich poszczególne elementy strategii marketingowej zostaną wdrożone.
- Określenie KPI - kluczowych wskaźników efektywności, KPI może być np. liczba pozyskanych nowych klientów, czy koszt pozyskania klienta.
- Określenie rynku docelowego i potrzeb klienta

Określenie jasnego i precyzyjnego planu marketingowego jest kluczowe do wyznaczenia drogi, po której ma podążać przedsiębiorstwo. Wraz z nadaniem kierunku wszystkie działania związane z marketingiem i reklamą nabiorą nowego znaczenia, a firma nie będzie działać po omacku.

Wprowadzenie strategii marketingowej pozwoli na wydajniejszą komunikację wewnątrz firmy - pomiędzy jej pracownikami, jak i na zewnątrz, ze współpracownikami, klientami.

Jakie kanały marketingowe do promocji firmy wybrać?

W dużym skrócie takie, na których znajdują się Twoi potencjalni klienci. Należy przeprowadzić odpowiednie targetowanie - określić jaki jest docelowy odbiorca, a następnie dobrać kanały marketingowe odpowiadające danej grupie.

Mamy bardzo wiele sposobów dotarcia do klienta.

- Social Media - dzisiaj ciężko znaleźć marki, które nie korzystają z jakiegoś rodzaju social media. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter cały czas zyskują na popularności.

- SEO - optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek internetowych

- Referral Marketing (z ang. marketing poleceń) - najczęściej wykorzystuje się tutaj marketing poleceń

- Content Marketing - tworzenie wartościowych treści w celu pozyskania odbiorców, którzy mogą przynieść zysk

- PR - dbanie o dobry wizerunek firmy

- Reklama internetowa - tutaj wykorzystujemy np. Adwords, banery

- Reklama tradycyjna - billboardy, banery, ulotki…

- Email marketing - wykorzystywanie poczty elektronicznej w celu pozyskania nowych klientów

- Influencer marketing - zyskujący ostatnio na popularności sposób promowania produktów i usług przez tzw. influencerów.

- Eventy - wydarzenie, które przyciągają potencjalnych klientów

Bardzo dużo zależy od branży, w której się poruszasz. Jeżeli będą to np. kosmetyki to może to być Instagram i influencer marketing. Przy większej skali i budżetach można pokusić się o wykorzystanie wielu kanałów. Należy pamiętać o badaniu efektywności. Sprawdzamy jakie efekty przynosi nasz marketing i reklama. Wprowadzamy odpowiednie zmiany, reagując na sytuację rynkową. Ciekawym zagadnieniem jest również real time marketing polegający na nawiązywaniu w naszej komunikacji do bieżących wydarzeń.

Warto przyjrzeć się konkurencji. Używa facebooka, YouTube, podcastów, newsletterów? Zobacz z jakim skutkiem - podejrzyj liczbę komentarzy, udostępnień, polubień. To wszystko mierzy zaangażowanie potencjalnych klientów i może mieć bezpośrednie przełożenie na sprzedaż.

Uważasz, że Twoja firma potrzebuje nowej strategii marketingowej? Skontaktuj się z nami, pomożemy ją stworzyć, a następnie wdrożyć, tak aby Twoja firma rozwijała się szybciej.

Przewiń na górę